Заключение на генералния адвокат Léger представено на2 октомври 1997 г.