Решение на Съвета от 21 декември 1992 година относно разпростирането на правната защита на топографии на полупроводникови изделия по отношение на лицата от Съединените американски щати и от някои територии (93/16/ЕИО)