A Bizottság 2010/3/EU irányelve ( 2010. február 1. ) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. és VI. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról