Дело C-345/15 P: Определение на Съда (осми състав) от 9 юни 2016 г. — Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Euroalliages (Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник — Дъмпинг — Регламент за изпълнение (ЕС) № 60/2012 — Внос на феросилиций с произход, наред с други, от Русия — Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Член 11, параграфи 3 и 9 — Частично междинно преразглеждане)