Kommissionens direktiv 1999/79/EG av den 27 juli 1999 om ändring av kommissionens tredje direktiv 72/199/EEG om gemenskapsmetoder för analys vid den officiella foderkontrollen (Text av betydelse för EES)