Direktiva Komisije 1999/79/ES z dne 27. julija 1999 o spremembi Tretje direktive Komisije 72/199/EGS z dne 27. aprila 1972 o določitvi analitskih metod Skupnosti za uradni nadzor krmeBesedilo velja za EGP