Smernica Komisie 1999/79/ES z 27. júla 1999, ktorou sa mení a dopĺňa Tretia smernica Komisie 72/199/EHS z 27. apríla 1972, ktorá ustanovuje analytické metódy spoločenstva na úradnú kontrolu krmívText s významom pre EHP