Directiva 1999/79/CE a Comisiei din 27 iulie 1999 de modificare a celei de a treia Directive 72/199/CEE a Comisiei din 27 aprilie 1972 de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor (Text cu relevanță pentru SEE)$