1999 m. liepos 27 d. Komisijos direktyva 1999/79/EB, iš dalies keičianti trečiąją Komisijos direktyvą 72/199/EEB, nustatančią oficialiai pašarų kontrolei taikytinus Bendrijos analizės metodustekstas svarbus EEE