A Bizottság 1999/79/EK irányelve (1999. július 27.) a takarmányok hatósági ellenőrzésére szolgáló közösségi analitikai módszerek meghatározásáról szóló, 1972. április 27-i 72/199/EGK harmadik bizottsági irányelv módosításárólEGT vonatkozású szöveg