Komission direktiivi 1999/79/EY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1999, yhteisön määritysmenetelmistä rehujen virallista tarkastusta varten annetun kolmannen komission direktiivin 72/199/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)