Lovgivningsmæssig beslutning med Europa-Parlamentets udtalelse om forslag til Rådets forordning om fastsættelse af interventionsprisen for uafskallet ris for høståret 1995/ 96 (KOM(95)0034 - C4-0056/95 - 95/0038(CNS)) (Høringsprocedure)