Регламент (EО) № 2036/2006 на Комисията от 21 декември 2006 година за определяне на сумата на помощ за частно складиране на някои видове рибни продукти през риболовната 2007 година$