Case C-406/14: Request for a preliminary ruling from the Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Poland) lodged on 27 August 2014 — Wrocław — Miasto na prawach powiatu v Minister Infrastruktury i Rozwoju