Věc C-406/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Polsko) dne 27. srpna 2014 — Wrocław — Miasto na prawach powiatu v. Minister Infrastruktury i Rozwoju