RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Årsrapport om genomförandet av initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete 2018