KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Europos Sąjungos humanitarinės pagalbos politikos ir jos įgyvendinimo 2018 m. metinė ataskaita