Решение на Съда (първи състав) от 2 декември 1982 г. # Fernando Micheli и други срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностни лица. # Съединени дела 198 до 202/81. TITJUR Micheli и др./Комисия