PROPCELEX Директива на Съвета от 15 октомври 1984 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно керамичните предмети, предназначени за контакт с храни