2006/880/EG: Besluit van de Raad van 30 november 2006 tot toekenning van uitzonderlijke financiële bijstand aan Kosovo