Решение на Съвета от 30 ноември 2006 година за предоставяне на извънредна финансова помощ от Общността за Косово$