PROPCELEX Регламент (ЕИО) № 3272/82 на Комисията от 6 декември 1982 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2237/77 относно формуляра на земеделски статистически отчет, използван за определяне на доходите на земеделските стопанства