ETA:n sekakomitean päätös N:o 154/1999, tehty 26 päivänä marraskuuta 1999, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta