EMP Ühiskomitee otsus nr 154/1999, 26. november 1999, millega muudetakse EMP lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)