2005/0154 (cns) Pasiūlymas Tarybos direktyva dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų akvakultūros gyvūnams ir produktams iš jų, ir dėl tam tikrų vandens gyvūnų ligų prevencijos ir kontrolės {SEK(2005) 1047}