Дело C-670/16: Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Minden (Германия), постъпило на 29 декември 2016 г. — Tsegezab Mengesteab/Федерална република Германия