2016 m. balandžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/586 dėl elektroninių cigarečių pildymo mechanizmo techninių standartų (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 2093) (Tekstas svarbus EEE)$