Писмен въпрос E-7175/10 Mara Bizzotto (EFD) до Комисията. Кризата и микропредприятията в Португалия