Регламент (ЕО) № 3056/94 на Комисията от 14 декември 1994 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура$