/* */

Решение на Комисията от 25 януари 1994 година относно списъка на предприятията в Зимбабве, които са одобрени да внасят месни продукти в Общността PROPCELEX