Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9703 — SCP/Real) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE) 2020/C 48/14