Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2203 z dne 22. decembra 2020 o spremembi Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/659 glede vnosov za Združeno kraljestvo in kronska odvisna ozemlja na seznam tretjih držav in delov ozemlja tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev v Unijo (Besedilo velja za EGP)