Доклад относно годишните отчети на Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2017 година, придружен от отговорите на Съвместното предприятие