Decyzja podjęta za wspólnym porozumieniem przez przedstawicieli rządów Państw Członkowskich, ustalająca siedzibę Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (97/C 36/01)