Απόφαση την οποία έλαβαν με κοινή συμφωνία οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών σχετικά με τον καθορισμό της έδρας του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών