Rozhodnutí přijaté vzájemnou dohodou zástupců vlád členských států ze dne 6. prosince 1996, kterým se určuje sídlo Odrůdového úřadu Společenství (97/C 36/01)