Pisemne zapytanie E-007198/11 David Martin (S&D) do Komisji. Kampania Komisji na rzecz pisania zrozumiałych tekstów