Определение на Първоинстанционния съд (първи състав) от 26 ноември 1996 г.