TITJUR TEC и др./Съвет Заключение на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на8 март 1988 г. # Tokyo Electric Company Ltd (TEC) и други срещу Съвет на Европейските общности. # Съединени дела 260/85 и 106/86.