PROPCELEX Решение на Съвета от 2 април 1963 година за определяне на общи принципи за въвеждане на обща политика в областта на професионалното обучение