Комисия/Италия Решение на Съда от 2 декември 1980 г. # Комисия на Европейските общности срещу Италианска република. # Неизпълнение на задължения. # Дело 42/80. TITJUR