2018 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriami Darbuotojų judėjimo laisvės patariamojo komiteto Portugalijai atstovaujantys nariai ir pakaitiniai nariai