TITJUR Люксембург/Парламент Решение на Съда от 28 ноември 1991 г. # Великото херцогство Люксембург срещу Европейски парламент. # Съединени дела C-213/88 и C-39/89.