Регламент (ЕО) № 738/97 на Комисията от 24 април 1997 година относно временна дерогация от Регламент (ЕО) № 1445/95 относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо$