Писмен въпрос E-4830/09, зададен от Antigoni Papadopoulou (S&D) на Комисията. Потвърждаването на съдбата на изчезналия подполковник Стилианос Калбурцис