Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2016 týkající se řízení podle článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 54 Dohody o EHP (Věc AT.39317 – E.ON Gas) (oznámeno pod číslem C(2016) 4764)