Определение на Първоинстанционния съд (трети състав) от 14 септември 1999 г.