Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/549 z dnia 2 kwietnia 2019 r. zatwierdzające zmianę specyfikacji produktu oznaczonego chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym „Cataluña”/„Catalunya” (ChNP)