TITJUR Комисия/Белгия Заключение по съединени дела на генералния адвокат Mancini представено на 20 април 1983 г. # Комисия на Европейските общности срещу Кралство Белгия. # Дело 132/82. # Комисия на Европейските общности срещу Великото херцогство Люксембург. # Дело 133/82.