Neotype Techmashexport/Комисия и Съвет Enital SpA срещу Комисия и Съвет на Европейските общности. # Обща търговска политика. # Съединени дела C-304/86 и C-185/87. # Заключение по съединени дела на генералния адвокат Van Gerven представено на 8 ноември 1989 г. # Neotype Techmashexport GmbH срещу Комисия и Съвет на Европейските общности. # Обща търговска политика. # Съединени дела C-305/86 и C-160/87. # Stanko France срещу Комисия и Съвет на Европейските общности. # Обща търговска политика. # Съединени дела C-320/86 и C-188/87. # Electroimpex и други срещу Съвет на Европейските общности. # Обща търговска политика. # Дело C-157/87. TITJUR